top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraAleš Svoboda

Jak omezené je ručení Společnosti s ručením omezeným??


Při jednání s některými klienty občas narážím na všeobecně oblíbený mýtus:

"Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky do výše základního vkladu. Takže když je její vklad 1 Kč, jsou společníci v klidu, protože víc na nich nikdo nevymůže."

Mysleli jste si to taky?

Asi Vás to překvapí, ale NENÍ TOMU TAK!

Společnost s ručením omezeným odpovídá za své závazky

VEŠKERÝM SVÝM MAJETKEM.


Z hlediska odpovědnosti za závazky z podnikání není žádný rozdíl, jestli podnikáte jako OSVČ, máte společnost s ručením omezeným nebo jste majitel akciové společnosti. Všichni ručíme veškerým svým majetkem.
Rozdíl je jen v tom, že jako OSVČ ručím skutečně svým osobním majetkem, jako s.r.o. nebo akciová společnost jen majetkem té společnosti, ale ne svým osobním. (S výjimkou s.r.o., kde společníci ručí svým osobním majetkem do výše NESPLACENÝCH vkladů do základního jmění)

Z hlediska posuzování „důvěryhodnosti“ jakéhokoliv podnikatelského subjektu ve vztahu ke schopnosti splatit své závazky tedy vůbec nehraje roli, jak velký je základní vklad (ten např. u OSVČ vůbec nelze vyčíslit), ale jaká je hodnota jeho majetku. Protože z majetku budou uspokojovány nároky věřitelů (těch, komu dlužíte).

Z tohoto pohledu je pro mě „bezpečnější“ být věřitelem s.r.o. s vkladem 1 Kč, která vlastní tři kancelářské komplexy v centru Prahy, než akciové společnosti se základním kapitálem 10 milionů korun, která nevlastní ani židli, na které sedí její ředitel.

Jaký tedy má smysl ten údaj o základním jmění (kapitálu) společnosti"?

Z pohledu posouzení schopnosti splácet závazky žádný. Je to jen číslo. Neexistuje vztah mezi tímto číslem a skutečnou hodnotou majetku společnosti.

A proč tedy ten název … „s ručením omezeným“?

Domnívám se, že už je to tak trochu anachronismus a zvyk z minulosti. Ručení omezené neexistuje (tedy ne tak omezené, jak si většina lidí myslí - výší základního jmění společnosti)
S.r.o. i akciovka ručí za své závazky stejně omezeně, ale vždy jen do výše svého majetku.

A proč tedy máme akciovky a s.r.o.?

Podstatný důvod je právě v charakteru vzniku a výši tzv. základního kapitálu.
V s.r.o. vytvoří základní kapitál majitelé svými vklady a jeho výše musí být nejméně 1 Kč. S.r.o. se tedy zakládá nepoměrně snáz. Ale asi bych se přimlouval za změnu názvu...
V akciovce se základní kapitál vytvoří prodejem akcií (a není podstatné, jestli si je nakoupí majitelé, nebo jsou obchodovány veřejně). Akciovka taky musí na začátku vydat akcie v hodnotě nejméně 2 mil Kč.
Obecně pak lze říci, že u akciovky jaksi předpokládáme, že je „bezpečnější“ pro naše peníze, protože má větší hodnotu majetku, než s.r.o., když její minimální kapitál jsou 2 mil. Kč. a že tedy v případě nějakého vymáhání závazků lze více vydobít...
Ale bohužel - ani to neplatí. To, že někdo nakoupil akcie v hodnotě 2 mil Kč neznamená, že v té akciovce je nějaký majetek v této hodnotě.
Akcie totiž není majetek společnosti, je to majetek toho, kdo jí drží v ruce. Akcionář je tedy jen další z řady věřitelů, když přijde na lámání chleba...

A kde tedy zjistí majitel s.r.o., do jaké výše vlastně ručí jeho společnost za své závazky?

V Rozvaze na straně AKTIVA.
Majetkem společnosti jsou veškerá aktiva, shrnutá v rozvaze společnosti. Do majetku tak patří veškerý hmotný majetek (nemovitosti, stroje, vozidla), nehmotný majetek (licence, významná SW řešení apod.), zásoby, peníze na účtech a v pokladně ale také veškeré poskytnuté půjčky a úvěry a veškeré neuhrazené pohledávky.

Pokud tedy v rozvaze zjistíte, že společnost má aktiva v souhrnné výši 600 tis. Kč, znamená to, že až do této výše společnost za své závazky ručí. V případě, že by došlo k situaci, kdy budou z majetku společnosti uspokojovány dluhy (závazky), pak by došlo k prodeji všeho majetku (zpeněžení) a ze získaných zdrojů by pak byli uspokojováni věřitelé.

Pokud nastane situace, kdy položka „cizí zdroje“ na straně pasiv přesahuje celkové množství aktiv, je společnost reálně předlužená a je ohrožena vyhlášením insolvence.

A to je tentokrát vše…


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Datové schránky - oblíbené omyly

V dnešním článku se pokusím vyvrátit pár oblíbených omylů, které si s Datovou schránkou lidé spojují: Omyl první: Je to jen lepší e-mail? Není. Jak už jsem popsal v minulém článku, e-mail Vám nezaručí

Comments


bottom of page