top of page

Ceník služeb

Cena za mé služby je vždy výsledkem jednání. Vychází z množství objednaných služeb a jejich rozsahu.
Pro lepší přehlednost je každá služba účtována zvlášť.

V oblasti daňové evidence je obvykle cena stanovena paušálem, v oblasti účetnictví pak podle počtu účetních položek (u malých firem), dokud nedosáhnou předem dohodnutého rozsahu. Po té je položková cena
nahrazena paušálem.

 

U daní a mezd se vždy použijí položkové ceny. Není-li dohodnuto jinak,
je cena účtována čtvrtletně fakturou (u pravidelně poskytovaných služeb)
nebo po dokončení služby (u jednorázových služeb a při ročním zpracování)

platce DPH.png

Ukázka ceníku služeb

Nastavený ceník vždy platí nejméně do konce následujícího roku.

Ceny jsou pouze orientační, ceny dalších služeb pak na dotaz.

Vedení daňové evidence

od 1500 Kč/čtvrtletí

Vedení účetnictví – cena za zaúčtovanou položku

44 Kč/položku

Cena se použije do okamžiku, kdy dojde k překročení příslušného paušálu

Vedení účetnictví – paušální cena

od 1000 Kč/měsíc

Uzávěrka daňové evidence a příprava daňového přiznání k dani z příjmů

cena je stejná jako nastavený čtvrtletní paušál

Uzávěrka roku, Účetní závěrka a příprava daňového přiznání k dani z příjmů

od 5000 Kč

Zpracování a odeslání přiznání k DPH

od 200 Kč za měsíční nebo 600 Kč za čtvrtletní

Zpracování a odeslání Kontrolního hlášení 

od 50 Kč za měsíční / 150 Kč za čtvrtletní

Zpracování přiznání k jiným typům daní (např. nemovitostní apod.)

od 250 Kč za případ

Zpracování mezd zaměstnanců

od 220 Kč za výplatní pásku

Zpracování odměn na základě DPČ (DPP)

od 165 Kč za jeden případ

Zpracování podkladů pro podání přiznání k dani z příjmů pro neúčetní jednotky 

od 1000 Kč za případ

Konzultace a poradenství je v rámci dlouhodobé spolupráce poskytováno zdarma.

bottom of page