top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIng. Aleš Svoboda

Rodné číslo už součástí DIČ být nemusí

Aktualizováno: 31. 10. 2022Vážení přátelé,

od chvíle, kdy se začalo řešit, které údaje o nás jsou citlivé a jak, se jeden z nejcitlivějších osobních údajů považuje Rodné číslo. Je to hlavně proto, že z něj lze poznat, kdy a kde jste se narodili, jestli jste muž nebo žena, dokonce i to, jestli máte původně českou nebo jinou státní příslušnost. I přesto nebo možná právě proto je Rodné číslo vedeno jako jeden ze základních identifikátorů v různých státních registrech a neobejdete se bez něj téměř na žádném úřadu nebo v žádné instituci. A právě tato přemíra požadavků na sdělení Rodného čísla z něj nakonec dělá velmi snadno zneužitelný údaj (dokonce do té míry, že přes něj Vám může být Vaše identita doslova ukradena a někdo jiný je díky němu schopný o Vás zjistit téměř vše. V každém případě, kdy po Vás někdo chce rodné číslo je na zamyšlenou, jestli ho dotyčná instituce vůbec potřebuje, jestli by si náhodou nevystačila s nějakým jiným identifikátorem.


Pokud jste podnikatel, existuje dokonce jedno místo, kde Vaše rodné číslo vidí každý a Vy s tím nejste schopni nic udělat. A to je Daňové identifikační číslo. Tento údaj, přidělovaný finanční správou každému, kdo se jako podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná, přihlásí k jakékoliv dani, obsahuje Vaše rodné číslo a protože se jedná o údaj takřka veřejný, stává se Vaše rodné číslo tím pádem také údajem veřejným. Pokud jste navíc ještě plátce DPH, máte dokonce povinnost uvádět Vaše DIČ na každý doklad, na kterém vyčíslujete daň. Takže jeden z nejchráněnějších osobních údajů dáváme všichni podnikatelé k dispozici všem bez ohledu na ochranu.


Nemá smysl se zabývat tím, že stát používá velké množství různých registrů, které spolu téměř nekomunikují, protože nejsou sjednocené a to způsobuje, že ještě v dnešní době digitální musíme pořád dokola vyplňovat formuláře s těmi samými údaji pro různé úřady nebo instituce. Důležité ovšem je, že už v roce 2009 bylo v zákoně o základních registrech stanoveno, že rodné číslo musí být do roku 2025 zcela nahrazeno jiným neutrálním identifikátorem (viz např. číslo sociálního pojištění jako identifikátor v USA). Řešení stát ale stále odsouvá. Podle původních plánů se už v roce 2020 nemělo rodné číslo uvádět v OP. Nepovedlo se.


Dne 5. 3. 2021 ale schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky další odklad termínu, tentokrát do 31. 12. 2023, po kterém nebude možné užívání rodných čísel soukromým sektorem při identifikaci v rámci uzavírání smluv či ověřování bezdlužnosti a veřejnou mocí pro některé zákonem stanovené činnosti (např. při formulářových žádostech), a to vzhledem k ukončení zápisu rodných čísel do nově vydávaných občanských průkazů. Aktuálně se předpokládá, že rodná čísla se přestanou uvádět do občanských průkazů od roku 2024. Vzhledem k rytmu výměny OP pak potrvá zhruba 10 let, než rodné číslo z veřejného prostoru zcela vymizí a zůstane v podstatě jen vaším soukormým údajem. Novým obecným identifikátorem se pravděpodobně stanou čísla občanských průkazů, případně jiné údaje, které Vám přidělí příslušná instituce (např číslo sociálního pojištění nebo číslo zdravotního pojištění). Jestli se to podaří, závisí na politicích a také na státní správě, protože základním problémem je udržení hladkého běhu základních státních registrů.


A jak je to s tím DIČ? Jako dílčí řešení, než bude realizováno to obecné, bylo od roku 2021 umožněno, aby finanční správa na výslovnou žádost podnikatele mu přidělila DIČ, které jeho rodné číslo obsahovat nebude. Ano – tak snadné to je: podáte žádost o změnu DIČ a finanční správa Vám vytvoří a přidělí jiné. Že o tom nevíte? Není divu. Ona to finanční správa totiž dost tutlá a v tisku ani v televizích se o tom v podstatě nemluví. A nějaké plošné řešení čekat nelze. Dokonce se zdá, že ani DIČ přidělovaná novým podnikatelům se zatím bez RČ neobejdou a tak si nakonec každý bude muset požádat o změnu individuálně sám.


Takže – pokud Vám vadí veřejné užívání Vašeho rodného čísla v DIČ, neváhejte a požádejte finanční správu o přidělení tzv. „vlastního identifikátoru správce daně“ podle § 130 odst. 4 písm a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a z toho vyplývající změny již přiděleného daňového identifikačního čísla. Forma a náležitosti takové žádosti nejsou předepsány. Nebo se mi ozvěte, podání připravím a provedu za Vás.


Mimochodem, věděli jste, že rodná čísla s námi nejsou zas tak dlouho? Byla zaváděna v 60. letech minulého století a měla sloužit zejména pro potřeby sociálního pojištění k rozlišení osob při výplatách důchodů. Ten téměř zásadní význam rodného čísla pro náš dnešní život je důsledkem běhu času a nabalování jeho funkcí. Ve skutečnosti je ale Rodné číslo dnes přežitek, bez kterého se obejdeme.


S pozdravem

Aleš Svoboda – váš účetní poradce
4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page