top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraAleš Svoboda

Informační servis - minimální zálohy v roce 2023


Před koncem roku je třeba se připravit na pravidelné změny v tom, co a jak v roce 2023 budeme jako podnikatelé muset platit. V tomto článku shrnu to nejdůležitější:
Zálohy na zdravotní pojištění:

Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2.722 Kč/měsíc. Tuto zálohu je nutno zaplatit už za měsíc leden. Připomínám všem, kdo platí jen minimální zálohu stanovenou na rok 2022 (tedy 2.627 Kč/měsíc), aby si od lednové splátky upravili trvalý příkaz. Zálohy zdravotního pojištění jsou splatné vždy od 1. dne měsíce do 8. dne měsíce následujícího.


Zálohy na důchodové pojištění:

Podnikatelé platí v rámci tzv. „sociálního pojištění“ pouze platby na důchodové pojištění. Minimální záloha na toto pojištění při hlavní činnosti se v roce 2023 zvyšuje na 2.944 Kč. Tuto výši zálohy je ale nutné začít platit až od měsíce, ve kterém byl podán přehled sociálního pojištění za rok 2022. Zálohy na důchodové pojištění jsou splatné od 1. dne do posledního dne daného měsíce.


Platby na nemocenské pojištění OSVČ:

Podnikatelé, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění musí od ledna 2023 zvýšit minimální platbu na 168 Kč/měsíc.


Paušální daň (zálohy v paušálním režimu)

Tzv. „paušální daň“ je ve skutečnosti paušální režim placení záloh. Do tohoto režimu se může přihlásit každý podnikatel, jehož obrat (příjmy) za rok 2022 nepřekročily 2 mil Kč a splňuje další zákonné podmínky:

- K prvnímu dni roku není zaměstnanec

- Není plátce DPH

- Není společníkem v.o.s. nebo komanditní společnosti

- Není v insolvenci

- Podá finanční správě oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději do 10. ledna 2023


Výše tzv. paušální daně je v roce 2023 odstupňována do tří pásem podle výše příjmu v roce 2022 a podle paušálních nákladů ve vazbě na převažující vykonávanou činnost. Nejnižší paušální daň činí v roce 2023 6.208 Kč/měs. V této jednotné platbě jsou zahrnuty zálohy na daň, zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Paušální platba je splatná vždy do 20. dne v měsíci. Paušální daň se platí na speciální účet finanční správy. Pro správné určení paušální platby a účtu pro její platbu doporučuji konzultaci s Vaším účetním.


Pokud pak podnikatel splní výše uvedené podmínky i v průběhu daného roku, bude se na konci roku mít za to, že všechny platební povinnosti vůči státu splnil a nepodává ani daňové přiznání, ani přehledy pro zdravotní a sociální pojištění. (Což ale současně znamená, že podnikatel si nemůže uplatnit žádné odpočty z daňového základu ani slevy z daně)


V případě, že některou z výše uvedených podmínek podnikatel v průběhu roku poruší, stávají se platby v paušálním režimu platbami záloh a podnikatel bude muset podat daňové přiznání i přehledy. Podnikatelům v paušálním režimu je tedy nutno vždy doporučit, aby i v tomto režimu pečlivě sledovali (evidovali) své příjmy. Jednak proto, že by se v průběhu roku mohli stát plátci DPH, ale také proto, že v případě překročení limitů příjmů, podle kterých platili v daném roce paušální částku budou povinni dopočítat a doplatit rozdíl.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Datové schránky - oblíbené omyly

V dnešním článku se pokusím vyvrátit pár oblíbených omylů, které si s Datovou schránkou lidé spojují: Omyl první: Je to jen lepší e-mail? Není. Jak už jsem popsal v minulém článku, e-mail Vám nezaručí

Comments


bottom of page